Bine aţi venit pe pagina web a Colectivului de limbi străine (CLS)!

 

Actualmente parte a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Colectivul de Limbi Străine reuneşte profesori de engleză, franceză şi germană care îşi desfăşoară activităţile ştiinţifice şi educative cu studenţii tuturor Facultăţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Centrul de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare - Linguatek promovează studiul limbilor străine şi cercetarea aplicată performantă în domeniul filologiei (limbi străine aplicate, limbi străine pentru scopuri specifice, comunicare, traducere şi interpretariat).

Linguatek oferă servicii lingvistice aplicate de calitate, propunându-şi dezvoltarea unui mediu atractiv pentru absolvenţii, masteranzii, studenţii şi persoanele din afara universităţii interesate de activităţile de învăţare a limbilor străine, prin organizarea de cursuri, altele decât cele prevăzute în curricula universitară.

CLL