CLL LINGUATEK

CENTRUL DE LIMBI MODERNE APLICATE ŞI COMUNICARE

Publicații:

* Caietele Linguatek

CAIETELE LINGUATEK, revistă internaţională bianuală online a Centrului de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare Linguatek al Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o publicaţie academică deschisă cadrelor didactice universitare, teoreticienilor, cercetătorilor, doctoranzilor şi studenţilor interesaţi de studiul limbii, literaturii, comunicării şi ştiinţelor socio-umane în general.

LINGUATEK NOTEBOOKS, the international biannual online journal of the Centre for Applied Modern Languages and Communication Linguatek, “Gheorghe Asachi” University of Iaşi, Romania, is an academic publication open to academics, theorists, researchers, doctoral students and students interested in the study of language, literature, communication and humanities.

LES CAHIERS LINGUATEK, revue internationale semestrielle, en ligne, du Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication Linguatek, de l’Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie, est une publication académique ouverte aux enseignants, cadres universitaires, théoriciens, chercheurs, docteurs, doctorants et étudiants intéressés à l’étude du langage, de la littérature, de la communication et des sciences humaines.

- Instrucţiuni de redactare / Instructions for authors

- Apel la contribuţii / Call for papers

 

 

Caietele Linguatek Nr.13-14/2023, Singurătatea

Les Cahiers Linguatek No. 13-14/2023, La Solitude

 

Caietele Linguatek Nr.11-12/2022, Greșeala

Les Cahiers Linguatek No. 11-12/2022, La Faute

 

Caietele Linguatek Nr.9-10/2021, Memorie și uitare

Les Cahiers Linguatek No. 9-10/2021, Mémoire et oubli

 

Caietele Linguatek Nr.7-8/2020, Timp și limbaj

Les Cahiers Linguatek No. 7-8/2020, Temps et Langage

Caietele Linguatek Nr. 5-6/2019, Spațiu și limbaj

Les Cahiers Linguatek No. 5-6/2019, Espace et Langage

 

Caietele Linguatek Nr. 3-4/2018, Ambiguitatea

Les Cahiers Linguatek No. 3-4/2018, L'Ambiguïté

 

 

Caietele Linguatek Nr. 1-2/2017, Corp & Limbaj

Les Cahiers Linguatek No. 1-2/2017, Corps & Langage

 

 

Statut Linguatek, disponibil aici

Regulament Linguatek, disponibil aici