LINGUATEK

CENTRUL DE LIMBI MODERNE APLICATE ŞI COMUNICARE

 

Publicații:

* Caietele Linguatek

CAIETELE LINGUATEK, revistă internaţională bianuală online a Centrului de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare Linguatek al Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o publicaţie academică deschisă cadrelor didactice universitare, teoreticienilor, cercetătorilor, doctoranzilor şi studenţilor interesaţi de studiul limbii, literaturii, comunicării şi ştiinţelor socio-umane în general.

LINGUATEK NOTEBOOKS, the international biannual online journal of the Centre for Applied Modern Languages and Communication Linguatek, “Gheorghe Asachi” University of Iaşi, Romania, is an academic publication open to academics, theorists, researchers, doctoral students and students interested in the study of language, literature, communication and humanities.

LES CAHIERS LINGUATEK, revue internationale biannuelle, en ligne, du Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication Linguatek, de l’Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie, est une publication académique ouverte aux enseignants, cadres universitaires, théoriciens, chercheurs, docteurs, doctorants et étudiants intéressés à l’étude du langage, de la littérature, de la communication et des sciences humaines.

LINGUATEK HEFTE, internationale halbjährliche Zeitschrift online des Zentrums für Angewandte Moderne Sprachen und Kommunikation Linguatek der Technischen Universität „Gheorghe Asachi” zu Iași, ist eine akademische Publikation, offen für Lehrkräfte, Theoretiker, Forscher, Doktoranden und Studierende der Hochschulen und Universitäten, die Interesse am Studium der Sprache und Literatur, der Kommunikation und der Humanwissenschaften überhaupt haben.

- Apel la contribuţii Nr. 3-4/2018 / Call for papers No. 3-4 / 2018

- Instrucţiuni de redactare / Instructions for authors

 

 

Caietele Linguatek Nr. 1-2/2017, Corp & Limbaj / Les Cahiers Linguatek No. 1-2/2017, Corps & Langage

Statut Linguatek, disponibil aici

Regulament Linguatek, disponibil aici