LSST: LIMBI STRĂINE PENTRU SPECIALIZARI TEHNICE

Viziunea noastră despre studiul LSST

Cadrele didactice din CLS au drept obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor de exprimare ale studenţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi într-o limbă de circulaţie internaţionlă, în scopul producerii unui discurs tehnic corect, fluent şi adecvat diferitelor contexte de comunicare. Curriculum-ul pentru limbi moderne este adaptat nevoilor academice şi profesionale ale studenţilor. Acesta include secţiuni lingvistice, tehnice şi culturale, este flexibil, variat şi revizuit periodic, în funcţie de nevoile societăţii. Prin varietatea activităţilor propuse urmărim dezvoltarea competenţelor lingvistice sociale şi profesionale, creşterea gradului de sensibilitate culturală, precum şi integrarea eficientă a absolvenţilor pe piaţa internaţională a muncii.

 

2015: JUMĂTATE DE VEAC DE LIMBI STRĂINE LA UTI

GALERIE FOTO CLS